akmistarihçesi

güncelleniyor..
usergroup

insankaynakları

Sektöründe lider bir isim olarak hizmet veren Akmis Seyahat aşağıdaki başlıklarda belirttiği şirket politikasını hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

 • *Sektöründe lider bir isim olarak tüm çalışma ve faaliyetlerine yansıyan iyi ve seçkin marka imajını geleceğe dönük olarak güçlendirmek ve bu doğrultuda yol almak.
 • *Müşterileri ile bütünlük felsefesini benimsemek.
 • *Çalışanlarına değer vermek.
 • *Yasalara ve ahlak kurallarına uymak.
 • *Çevreyi korumak.

İstihdam Prensip ve Politikaları

İşyerinde personel kadroları, işletme ekonomisi ölçüleri ile tespit edilerek, onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunun tüm personel tarafından anlaşılması sağlanır.

Personelin gelişmesini sağlamak amacı ile her kademede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır. Her yönetici, astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur.

Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilerek, yönetici kadrolara yapılacak atamaların olanaklar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışılır.

Kadro planlamaları kanalı ile yetenekli personele yükselme olanakları sağlanır.

İşyerlerinde yönetim ve çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla personel devir hızının en aza indirilmesine çalışılır. Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde tatmin edilmesi sağlanır ve bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirileceği adil bir ücret politikası uygulanır. İşyerinde en üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve personelin değerlendirilmesinde bu sistem baz olarak alınır.

İşe Alma

 • *İşyerine alınacak personelde aranan genel şartlar şunlardır
 • *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Yönetim Kurulunca gerekli görülen ve karar verilen haller hariç) v
 • *18 yaşını tamamlamış, 19 yaşından gün almış olmak.
 • *Askerlik görevini yapmış olmak. (işin durumuna göre, askerlik görevi tecilli olanların, herhangi bir sebeple askerlik görevinden muaf tutulmuş olanların işe alınması Genel Müdürlük Makamının onayına tabidir.)
 • *Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak.
 • *İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olmak.
 • *Sakat personel çalıştırılması ile ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı şekilde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 • *Yapılacak mülakatta ve/veya sınavda başarılı olmak.
 • *Uzman/Yönetici pozisyonları dışındaki diğer görevler için 35 yaşını aşmamış olmak.
 • *Özel ve resmi kuruluşlara mecburi hizmeti olmamak.
 • *Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
Başvuru Formu